Tag: Tinospora cordifolia

Tinospora cordifolia Benefits – गिलोय एक वरदान

गिलोय – एक परिचय Introduction of Tinospora Cordifolia in Hindi गिलोय (Tinospora cordifolia Benefits) एक आयुर्वेदिक रसायन है। गिलोय को ज्वर नाशक, गुडुची, अमृता (Amrita) अथवा अमृत वल्ली (amrut valli)…