Tag: पीपल पूर्णिमा

Buddha Purnima – पीपल पूर्णिमा पर अबूझ मुर्हूत, होगी धन वर्षा

पीपल पूर्णिमा पर अबूझ मुर्हूत, होगी धन वर्षा Peepal Purnima in Hindi बुद्ध पूर्णिमा 2021 (Buddha Purnima 2021) वैशाख मास की पूर्णिमा पीपल पूर्णिमा होती है, इसे बुद्ध पूर्णिमा (Buddha…